CARL F

På uppdrag av arkitekt Lars Asklund planerar jag förnuvarande belysning, såväl interiört som exteriöst, för Carl F:s nya huvudkontor i Malmös oljehamn.