4X100 - FORM/DESIGN CENTER

100 ARMATURER 100 DAGAR 100 MINUTER 100 KRONOR

“4×100 är ett projekt med hårda ramar. Här kan jag öva upp handens hastighet och låta tankarna stå tillbaka något. Jag måste släppa ett arbete redan när det är tillräckligt bra. Jag tror att detta förhållningssätt kan övas fram.

4×100 handlar om att 100 armaturer skall byggas på 100 dagar under 100 minuter och 100 kronor. Vad händer när mina standardidéer är slut och jag ändå måste fortsätta producera?

Till min hjälp har jag en programförklaring som dikterar förutsättningarna. På utställningen finns också en box där människor kan lämna saker och ting. Dessa ting tjänar till material och inspiration för de kommande armaturerna.“

Gå till utställningen >>

UTVÄRDERING
Mycket kort kan konstateras att när utställningen på Form/Design avlutades försvann också ett viktigt incitament för att fortsätta tillverkningen av armaturer. Därför ligger projektet på is i väntan på nya tillfällen. Under tiden fortsätter jag med andra projekt.