LÖVSTA BRUK

Tillsammans med Assante arkitektur och slottsarkitekten Dick Sandberg tog jag fram ett belysningsförslag åt rundhusen och den så kallade förvaltarbostaden. Lövsta bruk är från 1700-talet och byggdes alltså innan elektriciteten. Därför tog vi fasta på en stil som skapar en illusion av att armaturerna kom till vid elektrifieringen i början på 1900-talet.

_lovstafika2_lovstafika2
_rundhusengavel_rundhusengavel