ÖSTRA KYRKOGÅRDEN

Malmö Östra kyrkogård ritades av Sigurd Lewerentz, han engagagerade sig därefter i kyrkogården under restan av sitt liv. Mest känd utomlands är blomsterbutiken med sin brutalistiska utformning. Idag finns det mycket sparsamt med armaturer vilka har ritats av Lewerentz själv.

På uppdrag av kyrkogårdsförvaltningen utreder jag nu hur man på bästa sätt kan komplettera befintlig belysning för att tillmötesgå dagens tillgänglighetskrav. Detta utan att förvanska helheten eller för den delen göra kyrkogården alltför ljus. Det arkitektoniska helhetstänket på Östra kyrkogården har blivit idienfierat som en av de viktagste kulturhistoriska kvalitéerna.