SCENLJUS

Jag lyssnar på regissörens önskemål och visioner och presenterar alternativ för de estetiska, tekniska eller logistiska luckor som ofta uppstår. Jag bidrar alltid med förslag på hur man kan utveckla ljuset, uppnå en känsla, eller skapa en atmosfär. 

Jag sätter ljus till klassiska föreställningar, bygger ljusriggar och specialbygger apparatur för ljusstyrning till scenkonst.

Har ni en idé hjälper jag er att gestalta den samt ta fram den tekniska lösningen som krävs.