STADSMISSIONEN

Enter är en mötesplats i Malmö upprättad av Stadsmissionen som riktar sig till unga tjejer mellan 13 och 20 år. Många av tjejerna som kommer hit saknar ofta ett tryggt hem att gå till efter skolan och har trassliga relationer till föräldrar och syskon.

Genom generösa bidrag från olika armaturföretag representerade i Malmö fick jag möjligheten att tillsammans med arkitekt planera en fantasifull och spännande miljö för ungdomarna.