STPLN

Under stapelbädden i Malmös västra hamnen finns numera förseglade generatorrum som har tillhört Kockumsvarvet. I ren nyfikenhet fan jag mig själv vandra runt i dessa katakomber och hittade flera äldre gjutjärnsarmaturer från Sieverts kabelverk. Tillsammans med verksamheten som drivs ovan jord bad vi Stadsfastigheter om lov att få montera ner dessa armaturer och installera dom en våning upp. Samtliga armaturer fick tvättas och renoveras.

Idag finns det ett 20-tal pendlar kvar som letar efter ett projekt att hänga i. Om du känner till något lämpligt projekt, hör gärna av dig. Ladda hem en PDF om armaturerna.

PDF om armaturerna >>